Page content

Onderwaarde huis bij scheiding

Als de woning met verlies verkocht wordt, heeft u een restschuld. Met andere woorden onderwaarde huis bij echtscheiding. Dit houdt eenvoudigweg in dat u meer hypotheek heeft op uw huis dan dat uw huis waard is, hierdoor onderstaat er een restschuld bij uw echtscheiding. Als de hypotheek van de echtelijke woning op naam van u beiden staat heeft dit in beginsel als gevolg dat u samen aansprakelijk bent voor de hypotheek en dus ook voor de restschuld die ontstaat na uw scheiding. Op 26 oktober 2012 is bepaald dat de rente over de restschuld voor 15 jaar fiscaal aftrekbaar is. Deze regeling geldt voor restschulden die ontstaan zijn tussen 26 oktober 2012 en 31 december 2017.

tipTip 1
Schrijf u in als woningzoekende bij de woningbouwverenigingen (voor Nijmegen is dat bijvoorbeeld Entree)

tipTip 2
Om een hypotheek te krijgen is inkomen nodig. Zorg dus tijdig voor inkomen waardoor u uw mogelijkheden vergroot.

tipTip 3
Informeer of u in aanmerking komt voor urgentie en zorg dat u de daarvoor benodigde paperassen bij elkaar zoekt.

MfN register mediator, aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging NMV en tevens Family Mediator. Elise Janssen, Apart Verder, werkt in Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Bemmel, Elst, Arnhem en omgeving.