Page content

Mediation

Als u uit elkaar gaat en de communicatie is heel moeizaam waardoor gesprekken tot ruzie leiden, een van beiden steeds weg loopt en u dus niet tot een rustig gesprek komt waarin u afspraken kunt maken dan is Mediation de oplossing. Door de intensieve begeleiding van een mediator, waarbij de communicatie verbetering centraal staat kunt u uw gesprekken verbeteren en uiteindelijk samen toch tot goede afspraken komen.

mediator echtscheiding

Een mediationtraject gaat zeker in het begin, juist over hoe u met elkaar omgaat en hoe u de communicatie kunt verbeteren, daarna komen inhoudelijke zaken pas aan bod. Vaak zijn er ongeveer 4 tot 6 gesprekken nodig met de mediator om de communicatie zo ver te verbeteren dat u inhoudelijke afspraken kunt gaan maken. Uiteraard helpt de mediator u daar ook bij, zodat u beiden weer verder kunt met de toekomst.

Mediation lees hier de uitleg over wat een mediator voor u kan doen.

Mediation is een manier waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar – mediator–, samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van het probleem komt. Dit gebeurt in een open en vertrouwelijk gesprek waarbij de belangen, zorgen en wensen van alle betrokkenen op tafel komen. Als het u zelf niet lukt om er samen met de ander uit te komen, is het toch goed mogelijk dat u met behulp van een mediator wel tot een oplossing weet te komen. De mediator kan het gesprek in goede banen leiden.

In principe lenen alle problemen, geschillen en conflicten zich voor mediation.

Het enige dat van belang is dat u en de ander bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren, samen te onderhandelen en zo gezamenlijk naar een oplossing te zoeken en te komen.

mediation echtscheiding

Mediation de kenmerken

  • Met mediation kunt u mogelijk tot een snelle oplossing komen. Een mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken door een enkel gesprek van een paar uur.
  • Met behulp van mediation kunt u alles in eigen hand houden en bepaalt zelf samen met de ander wat er in de eindovereenkomst komt. U laat het dan niet over aan het oordeel van een ander.
  • Mediation is maatwerk. Tijdens mediation kan een oplossing worden gezocht voor alles wat met het conflict te maken heeft.
  • Met behulp van mediaton kunt u de relatie met de ander op een goede manier voortzetten. Tijdens mediation krijgt ieder de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten.Dit biedt de kans de persoonlijke en/of zakelijke relatie te behouden of minimaal op een goede manier af te sluiten.
  • U kunt het conflict vertrouwelijk behandelen. Bij mediation geldt een geheimhoudingsplicht voor alle betrokkenen. Uw privacy wordt optimaal beschermd.
  • Mediation voorkomt vaak een lange en kostbare gerechtelijke procedure.
  • U heeft meer garantie dat gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen, u heeft deze afspraken samen met uw mediator overlegt.
  • U kunt zich immers beiden in de gekozen oplossing vinden.

mediation Nijmegen

Mediation Nijmegen, het traject

Voorafgaand aan het traject wordt er met u een inventarisatie gemaakt van uw situatie en van de zaken waar afspraken over gemaakt moeten worden. Bij een echtscheiding ontvangt u een lijst met documenten en informatie die u dient te verzamelen en eventueel een lijst met vragen voor van het maken van een ouderschapsplan. Hiermee wordt in kaart gebracht wat door u dient te worden geregeld. Ook tekent u de Mediationovereenkomst. Hierin staan de spelregels: u gaat vrijwillig met elkaar in gesprek en gaat zich inspannen te zeggen wat u op uw hart heeft en ook te luisteren naar de ander; wat besproken wordt valt onder geheimhouding; de mediator is onpartijdig en waakt voor gelijkwaardigheid tussen u als partijen.

Vervolgens beginnen de gesprekken: onder leiding van uw mediator worden ieders wensen op tafel gelegd. Wat wilt u voor de kinderen, wat wilt u met de woning, hoe gaat het financiële plaatje er uitzien? Pas als het duidelijk is wat voor ieder belangrijk is, gaat u met elkaar zoeken naar de beste, voor iedereen aanvaardbare oplossingen.

Zodra u allebei echt achter de afspraken staat, worden die vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en (bij minderjarige kinderen) in een ouderschapsplan.

Het is de bedoeling dat u daarna allebei verder kunt met ieder een eigen toekomst. Als collega-ouders van en voor uw kind(eren). Als het kan zonder wrok over het gezamenlijke verleden.

mediation Nijmegen

De rol van de mediator

Uw mediator is uw onafhankelijke en onpartijdige begeleider, daarom voor u beiden acceptabel. U krijgt goede, neutrale informatie. De mediator neemt geen beslissingen voor u, dat doet u zelf.

Mediator hoe kiest u er een?

Als u en de ander bereid zijn om mediation toe te passen, dan is de eerste stap dat u samen tot de keuze van een mediator komt. Als u en/of de ander in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan kunt u een mediator kiezen die staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het kan ook zijn dat u door een andere instantie wordt verwezen naar mediation, bijvoorbeeld door het Juridisch Loket of door de rechter. Mediator Nijmegen, van scheidingspraktijk Apart Verder werkt in de regio Nijmegen, Druten, Arnhem, Malden, Boxmeer, Beuningen, Tiel en omgeving.

De kwaliteit van de mediator

Mediator is geen beschermd beroep of titel. Iedereen kan zich dus mediator noemen. Mediators kunnen zich wel laten registreren bij een kwaliteitsregister en/of zich aansluiten bij mediationvereningen. Het MfN-register is onderdeel van De Mediatorsfederatie Nederland (voorheen NMI: Nederlands Mediation Instituut) welke kennis, vaardigheid in praktijk en werkwijze toetst en ondersteunt. Een toets en permanente scholing is onderdeel van de vereisten om MfN-registermediator (beschermde titel) te worden en te blijven.

De mediator Nijmegen heeft een door het MfN geaccrediteerde mediation opleiding gevolgd en MfN-registermediator of aangesloten bij de Mediatorsvereniging Nederland (NMV).  De scheidingsmediator werkt met een Mediationovereenkomst waarin diverse afspraken met betrekking tot de mediation zijn vastgelegd en waar u elkaar en de mediator aan kunt houden en volgen de werkwijze van het MfN. Het MfN heeft bovendien een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken als u ontevreden bent over de mediator.

Mediation hoe lang duurt dat traject?

De duur van de mediation is afhankelijk van het soort zaak. Bij een wijziging van omgangsregeling of alimentatie kan dit meestal binnen één of twee gesprekken.

Bij een scheiding is de duur mede afhankelijk van hetgeen partijen moeten regelen. Natuurlijk kosten ook het maken van een berekening, verslag of overeenkomst (convenant) en (bij een echtscheiding) indiening van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechtbank en inschrijving in de diverse registers de nodige tijd.

Het aantal uren dat besteed wordt aan een echtscheiding is in een mediation gemiddeld de helft minder dan bij een procedure op tegenspraak. Daarnaast heeft u samen 1 mediator in plaats van elk een eigen advocaat. Dat scheelt dus niet alleen tijd, maar ook geld.

MfN register mediator, aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging NMV en tevens Family Mediator. Scheidingsmediator Nijmegen: Mediator Elise Janssen, Apart Verder, werkt in Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, Bemmel, Elst, Arnhem en omgeving.