Page content

FAQ

Veel gestelde vragen:

 1. Scheiden en hoe vertellen we het de kinderen?
 2. Stappenplan voor een echtscheiding
 3. Wat kost een mediator echtscheiding?
 4. Wat houdt co-ouderschap nu eigenlijk in?
 5. Wat is een omgangsregeling?
 6. Houd ik het ouderlijk gezag na de scheiding?
 7. Is een ouderschapsplan verplicht na de scheiding?
 8. Is partneralimentatie verplicht?
 9. Hoef ik minder alimentatie te betalen als mijn inkomen daalt?
 10. Wat zijn TREMA normen?
 11. Wanneer wijzigen de afspraken over partneralimentatie?
 12. Hoe lang moet ik volgens de wet partneralimentatie betalen?
 13. Wat is mediation eigenlijk?
 14. Wat doet een mediator eigenlijk?

1. Scheiden? Hoe vertellen we het de kinderen?

Het is één van de moeilijkste dingen van scheiden: de kinderen het slechte nieuws brengen. Elise Janssen van scheidingspraktijk Apart Verder geeft tips hoe u dat het beste kunt aanpakken.

VERTEL HET SAMEN.

Als het lukt zou het mooi zijn om het samen aan de kinderen te vertellen. Hiermee laat je zien dat je samen ouders blijft. Een belangrijke vaste waarde, het thuisfront met de twee ouders, wordt onder de kinderen vandaan gehaald. Dan is het signaal dat je samen ouders blijft, voor kinderen belangrijk. Bespreek samen als ouders vooraf wanneer je het wil vertellen, wat je wil gaan zeggen en wie wat gaat zeggen in een sfeer zonder spanning.

GEBRUIK POSITIEF TAALGEBRUIK

U kunt de kinderen niet behoeden voor verdriet en veranderingen die gepaard gaan met een scheiding. Wel kan deze pijn worden verzacht door de boodschap goed te vertellen, ofwel zonder verwijten en door positief taalgebruik. Zeg niet: ‘Mama en papa hadden veel ruzie.’ Het woord ‘ruzie’ is negatief. Zeg liever: ’Mama en papa begrepen elkaar op een gegeven moment niet meer zo goed.’

STEM UW VERHAAL AF OP HUN BELEVINGSWERELD

Oudere kinderen snappen in de regel beter dat relaties vaak niet voor eeuwig zijn. Vertel ze dan ook de waarheid. Met jonge kinderen (4-10 jaar) kunt u samen een boek lezen over scheiden en er dan samen over praten.

STEL DE KINDEREN GERUST

Geef aan dat de reden dat je uit elkaar gaat, niet bij de kinderen ligt. Leg uit dat het een beslissing is tussen u en uw partner en dat de kinderen er niets mee te maken hebben. Maak ook meteen duidelijk dat ze niet hoeven te kiezen tussen papa en mama. Nodig de kinderen uit om vragen te stellen en ga op alle vragen in, hoe triviaal ze in uw ogen ook lijken. Kleine kinderen kunnen allerlei angsten hebben na een scheiding. Ontzenuw deze angsten en pak zo snel mogelijk, bij mama en papa, het gewone leven weer op. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld de dagelijkse rituelen zoveel mogelijk vast te houden.

BELAST DE KINDEREN NIET ONNODIG

Veel kinderen stellen vragen over geld. ‘Hoeveel alimentatie betaalt papa dan?’ Zeg tegen ze dat u dit samen goed hebt geregeld en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken om geld.

BLIJF PRATEN

Geef de kinderen alle tijd en ruimte hun gevoelens te uiten. Doen ze dit niet uit zichzelf, praat dan regelmatig met ze. Ook al gaat het ogenschijnlijk goed met ze. U kunt zeggen: ‘Ik zie dat het goed met je gaat, maar is dat ook echt zo?’ Meisjes kunnen zich terugtrekken op hun kamer, jongetjes kunnen agressief worden of gaan liegen. Met dit ‘lastige’ gedrag zeggen ze eigenlijk: help, ik heb het moeilijk. Boosheid is een normale reactie bij pubers. Ook kunnen ze gaan spijbelen of ineens gaan drinken. Verlies ze niet uit het oog. Ze blijven u nodig hebben.

INFORMATIE EN CONTACT

Bij een scheiding moet veel worden geregeld op diverse terreinen: materieel/financieel, juridisch, emotioneel, relationeel en pedagogisch. Wij ondersteunen u bij het maken van goede afspraken voor uzelf en uw kinderen. Wij schrijven het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan én verzorgen de gerechtelijke procedure. Woont u in de regio Nijmegen of Rotterdam/Zeeland, dan nodigen wij u graag uit voor een gratis kennismakingsgesprek.

Terug

2. Stappenplan voor een echtscheiding

Scheiden is een heel vervelend proces of je nu zelf de beslissing hebt genomen of dat de ander dat voor je heeft gedaan; het blijft een vreselijke tijd. Wij kunnen ons voorstellen dat je wilt weten waar je aan toe bent en wat er allemaal moet gebeuren. Daarom hebben wij alle stappen die genomen worden tijdens een scheiding op een rijtje gezet.

Stap 1 De Scheidingsmelding:

De scheidingsmelding zoals dat officieel heet is eigenlijk de belangrijkste stap van het scheidingsproces. Het is ook meteen de moeilijkste stap. De scheidingsmelding is de boodschap van de ene aan de andere echtgenoot dat zij of hij wil scheiden. En is pas voltooid als zij door de ander is gehoord, en hij of zij heeft laten blijken dat de boodschap begrepen is. De ander zal daarop reageren, soms direct maar dat kan ook enkele weken duren. Als je de boodschapper bent, gun de ander dan ook de tijd om dit te verwerken. Soms kan het ondanks alle ruzies of andere signalen vooraf, voor de ander toch binnenkomen als donderslag bij heldere hemel. Het is echt belangrijk om hier aandacht aan te schenken, want als de ander als het ware blijft ontkennen duurt de scheiding vaak veel langer dan gewenst en wordt het ook veel pijnlijker. Zorg dus voor duidelijkheid. Daarnaast is het belangrijk om het je partner persoonlijk (dus niet via een advocaat) te vertellen, hoe eng je dat ook vindt.

Stap 2 Hoe wil je scheiden?

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter, daarvoor heb je een mediator of advocaat nodig. Je kunt dus op verschillende manieren scheiden. Dat kan bijvoorbeeld in goed overleg door samen één bemiddelaar (mediator) in te schakelen of door allebei een advocaat in te schakelen. Indien je allebei een advocaat in de arm neemt, komen partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het vergroot de kans op een vechtscheiding. Met één gezamenlijke mediator is het de bedoeling in goede harmonie tot een scheiding te komen, waarbij steeds wordt gezocht naar oplossingen en afspraken die voor beide partijen acceptabel zijn (en ingeval van kinderen: die het beste voor de kinderen zijn). Tip: zet altijd het belang van de kinderen centraal. Een scheiding heeft vaak meer en langduriger impact op de kinderen dan de partners. Als jullie oog hebben en houden voor het belang van de kinderen, dan kun je daardoor vaak ook makkelijker de rest regelen. De mediator heeft daarin een faciliterende rol en zal jullie helpen bij alle aspecten waar jullie aan moeten denken.

Stap 3 Inventariseren om afspraken te kunnen maken

Bij het tweede gesprek, soms volgt dit direct op het gratis adviesgesprek, gaan we alle benodigde gegevens verzamelen die nodig zijn om de scheiding in gang te kunnen zetten. Dit zijn dan bijvoorbeeld je persoonsgegevens, salarisstroken, bezittingen en schulden, maar ook je pensioengegevens, boedelverdeling en eventueel de eigen woning. Hiermee maken we samen alvast een begin om te kijken wat jullie wensen zijn en gaan we ieder aan ons ‘huiswerk’ voor de volgende keer.

Stap 4 Ouderschapsplan

Als jullie samen minderjarige kinderen hebben, dan is het maken van een ouderschapsplan verplicht. Wij maken samen met u een persoonlijk ouderschapsplan, wat gericht is op jullie situatie, jullie kinderen en uiteraard jullie wensen. Wij proberen dat op een dusdanige manier en in goed overleg te doen, zodat jullie als “collega” ouders verder kunnen in de toekomst. Ouders gaan tenslotte scheiden, kinderen niet. Daarnaast wordt er door ons een berekening gemaakt voor de kinderalimentatie. Ook deze wordt toegespitst op jullie persoonlijke situatie en wensen.

Stap 5 Convenant

Wanneer het ouderschapsplan tot zover klaar is gaan we samen verder naar het convenant. In het convenant worden alle afspraken vastgelegd over de verdeling van de bezittingen en schulden, het pensioen, eventuele partneralimentatie en afspraken over de eigen woning. Al deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of ingeval van samenwonen of geregistreerd partnerschap; in een beeindigingsovereenkomst. Uiteraard gaan we pas de afspraken vastleggen wanneer jullie het met elkaar eens zijn. Mochten er nog struikelblokken zijn bij het bespreken van het concept dan gaan we die eerst behandelen met elkaar. Pas wanneer iedereen tevreden is over de afspraken in het echtscheidingsconvenant, gaan we over tot ondertekening van de documenten. Het kan dus voorkomen dat er meerdere gesprekken nodig zijn voordat jullie klaar zijn om te tekenen. Wij verzorgen ook, via onze eigen advocaat, de rechtsgang naar de rechter. Dus dat hoeven jullie niet zelf te regelen. De behandeling van het verzoek door de rechtbank duurt doorgaans een week of vier.

Stap 6 Inschrijving scheiding in registers burgerlijke stand.

Een scheiding is pas definitief nadat de beschikking van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Doorgaans moet dat gebeuren in de gemeente waar jullie zijn getrouwd. De beschikking kan pas worden ingeschreven als deze ‘onherroepelijk’ is geworden en dus vaststaat. Dat is het geval zodra beide partners het met de beslissing eens zijn (en een akte van berusting tekenen) of zodra na de beschikking drie maanden zijn verstreken zonder dat hoger beroep is ingesteld. De datum van de scheiding is de datum van de inschrijving van de beschikking van de rechter.

Heeft u ervoor gekozen om er met behulp van een MfN mediator vooral samen uit te komen. Neem dan contact met ons op voor een GRATIS adviesgesprek, dan kunnen wij u uitleggen wat wij voor u beiden kunnen betekenen in het gehele (echt)scheidingsproces.

Bel voor een afspraak Scheidingspraktijk Apart Verder 06-21449991 of mail naar info@apartverder.nl. Scheidingspraktijk Apart Verder werkt voornamelijk in Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Malden, Bemmel, Elst, Druten, Groesbeek, Arnhem en omgeving.

Terug

3. Wat kost een mediator echtscheiding?

Het is fijn vooraf te weten wat uw scheiding en het mediationtraject u gaat kosten. Wij spreken vooraf een prijs met u af, welke vastgelegd wordt in de mediationovereenkomst. Zo komt u achteraf niet voor verassingen te staan.

U kunt kiezen voor een uurtarief of voor een vast tarief. Hieronder vind u een indicatie van de prijzen:

Uurtarief: 150 euro incl. BTW, u betaalt dan apart voor de advocaats- en rechtbankkosten (484 euro incl. BTW) en het griffierecht (griffierecht 291 euro).

Het vaste tarief bedraagt 2.995,- euro incl. BTW (+ griffierecht 291 euro)
In het vaste tarief zitten: 4-6 bijeenkomsten, alimentatieberekeningen, opstellen ouderschapsplan en convenant, en juridische afhandeling van de scheiding.

Gesubsidieerde mediation

Soms vergoedt de overheid een deel van de kosten die u maakt wanneer u een mediator nodig heeft. Dit hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. Wij kunnen dit samen met u bekijken. Wel betaalt u zelf een eigen bijdrage van minimaal € 55.

U kunt deze bijdrage niet zelf aanvragen. Dit doen wij voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand.

 Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt. In de meeste gevallen gaat het om een extra module die al 3 jaar moet lopen.

Wilt u weten wat de kosten in uw situatie zijn? Neem dan nu contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Terug

4. Wat houdt co-ouderschap nu eigenlijk in?

Steeds vaker kiezen gezinnen voor co-ouderschap, waarbij de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk onder beide ouders wordt verdeeld. Bij een co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij een van de ouders. Bij een co-ouderschap dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten. Verrassend misschien, maar co-ouderschap staat niet in de wet geformuleerd. De rechter gaat echter wel akkoord met afspraken tijdens de scheiding die leiden tot het co-ouderschap. Niemand kan tijdens een scheiding een co-ouderschap afdwingen bij een ouder, die dit niet wil. Co-ouderschap werkt daarom alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan en op een constructieve manier over de kinderen kunnen communiceren. Afspraken tussen ouders moeten sinds 1 maart 2009 worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Lees ook mijn blog over co-ouderschap voor meer informatie:
http://www.apartverder.nl/co-ouderschap-de-ideale-oplossing/
Terug

5. Wat is een omgangsregeling?


Regeling waarin door de rechter wordt vastgelegd hoe vaak de niet-verzorgende ouder zijn kinderen mag zien nadat de ouders zijn gescheiden.
Terug

6. Houd ik het ouderlijk gezag na de scheiding?


Ja, als u het ouderlijk gezag had tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap houdt u dat ook na de scheiding. U blijft samen verantwoordelijk voor de verzorging en het welzijn van uw kind.
Terug

7. Is een ouderschapsplan verplicht na een scheiding?

Sinds 1 maart 2009 is een ouderschapsplan verplicht bij een scheiding ongeacht of u gehuwd bent of samenwonend.  De rechter beoordeelt het ouderschapsplan inhoudelijk bij het indienen van het echtscheidingsconvenant. Kinderen hebben het recht hun beide ouders te blijven zien na een scheiding. In de meeste situaties heeft het kind er belang bij om contact te houden met beide ouders. De afspraken die u nu – tijdens uw scheiding – daarover maakt, waarborgen dit recht. Een ouderschapsplan bevat afspraken over:

 • de verdeling van de dagelijkse zorg;
 • het hoofdverblijf van het kind;
 • communicatie en overleg;
 • de verdeling van de kosten voor de kinderen;
 • praktische afspraken over: spullen, verjaardagen, vakanties;
 • alles wat verder voor u van belang is.

Terug

8. Is partneralimentatie verplicht?


Gehuwden en geregistreerd partners houden ook na hun relatie een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. Zij zijn daarom verplicht alimentatie te betalen. Daarbij moet opgemerkt worden dat kinderalimentatie voorrang heeft en deze dus eerst berekend dient te worden. Is er daarna nog draagkracht voor partneralimentatie dan komt dat pas ter sprake.
Terug

9. Hoef ik minder alimentatie te betalen als mijn inkomen daalt?


Het is mogelijk dat u minder partneralimentatie hoeft te betalen als u minder gaat verdienen. Het is wel zo dat als een inkomensdaling aan uzelf te wijten is, bijvoorbeeld omdat uzelf ontslag neemt de rechter kan beslissen dat de alimentatieregeling niet wordt aangepast. Wees daarom voorzichtig en laat u goed informeren als uw situatie gaat veranderen. Scheidingspraktijk Apart Verder helpt u graag verder met een herberekening, ook als u al langer gescheiden bent.
Terug

10. Wat zijn TREMA normen?


TREMA normen zijn bedragen die de rechters in Nederland gebruiken om de hoogte van de alimentatie te bepalen bij een scheiding. Deze normen komen uit het juridisch vakblad Trema en ontlenen daaraan de naam. Deze normen worden ieder jaar aangepast aan de actuele situatie. De rechter kan in individuele gevallen afwijken van deze normen, omdat ze niet in de wet zijn vastgelegd.
Terug

11. Wanneer wijzigen de afspraken over partneralimentatie?

Soms wijzigt de situatie van een van de ex-partners dusdanig, dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet eerlijk meer is. U kunt denken aan de volgende situaties:

 • ontslag;
 • hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing;
 • kind verhuist naar de andere partner;
 • het aangaan van nieuw of ander werk;
 • pensionering;
 • hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan;
 • overlijden.

Terug


Ga in dat soort situaties met elkaar in overleg om weer tot een eerlijke regeling te komen. Het is verstandig om hier al tijdens de scheidingsprocedure over na te denken. De mediator kan u daarbij helpen.

12. Hoe lang moet ik volgens de wet partneralimentatie betalen?

De duur van de partneralimentatie kan in goed overleg worden bepaald. Er kan daarbij afgeweken worden van de wettelijke normen. Deze normen zijn voor een scheiding na 1 juli 1994:

 • Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen of een huwelijk dat langer dan vijf jaar heeft geduurd is de wettelijke termijn 12 jaar.
 • Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar geldt het aantal jaren dat de verbintenis heeft geduurd als termijn.

Terug


Voor een scheiding die voor 1 juli 1994 plaatsvond geldt in principe een levenslange termijn.

13. Wat is mediation eigenlijk?


Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.
Terug

14. Wat doet een mediator eigenlijk?

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. De mediator oordeelt niet, maar  helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben. Bij scheidingspraktijk Apart Verder werken uitsluitend MfN mediators die daarnaast gespecialiseerd familie mediator zijn, zodat zij bevoegd en opgeleid zijn om uw scheiding samen met u te regelen.
Terug