Page content

Waarom bemoeien mensen zich met onze scheiding?

Waarom bemoeien mensen zich met andermans zaken?

Dagelijks kijk ik op mijn Quest scheurkalender en kwam deze vraag tegen en vond het antwoord zeer interessant. Het antwoord van Quest was als volgt:

´Allereerst maakt het uit wat je verstaat onder ´bemoeien met andermans zaken`. Volgens Cor van Halen, cultuurpsycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft het te maken met elkaar in de gaten willen houden, omdat iedereen in dezelfde maatschappij moet leven. Er zijn ook mensen die zeggen zich met anderen te bemoeien uit een soort drang om iemand anders te ´redden van het    noodlot´. Iets minder dramatisch gezegd: hen willen helpen een leuker leven te leiden. Of is het vooral een vrouwentrekje, dat voorkomt uit nieuwsgierigheid en het, al dan niet bewust, constante vergelijken van jezelf met een ander? We spiegelen onszelf nu eenmaal graag aan anderen om te checken of we zelf wel goed bezig zijn. En daarvoor moet je wel goed weten hoe het er bij die ander voor staat. Dat ´veldwerk´kan doorslaan naar het zich bemoeien met andermans zaken. Want uiteindelijk denken veel mensen het van een afstandje toch beter te weten.`

Bemoeien met scheiding

Ik vond dit zeer herkenbaar uit mijn praktijk, maar ook uit mijn eigen dagelijkse leven. Met de scheidende stellen die bij mij aan tafel zitten bespreek ik dit onderwerp ook altijd. Nu is het zo dat je bij mediation ook voor geheimhouding tekent. Dit heeft onder andere te maken met het gegeven dat je dan vrij met elkaar kunt spreken, maar ook om het vooral ´klein´te houden. Daarnaast mag niets wat aan de mediation tafel besproken wordt, worden ingebracht bij een eventuele rechtszaak.

Hoe moeilijk het ook is, mijn advies is echt om het zo klein mogelijk te houden. En daarmee bedoel ik laat niet iedereen zich, hoe goed bedoeld ook, met jullie scheiding bemoeien. Iedereen kent wel iemand die gescheiden is en heeft daarover positieve of negatieve verhalen. En deze willen anderen graag met je delen om zoals hierboven ook beschreven `je te redden van het noodlot`. Heel erg lief bedoeld, maar in de praktijk heb je er vaak niet zo veel aan, want elke situatie, elke interactie, elke communicatie en vooral elke scheiding is anders. Ik heb ook weleens gemerkt dat cliënten het bij mij aan tafel helemaal eens zijn met de afspraken die ze hebben gemaakt,  om vervolgens bij de afspraak daarna op hoge poten binnen te stappen en het er toch niet meer mee eens te zijn, want de buurvrouw zei dat ik nooit moet afzien van partneralimentatie! En zo blijkt maar weer dat je alles in zijn geheel moet zien en het verhaal van beiden kanten moet horen.

Dus hoe lief of soms ook hoe kwaad bedoeld, soms is het beter om even te wachten met advies te geven totdat de ander daarom vraagt.

En dan de vraag: wat doe je eraan? Je kunt ook vriendelijk bedanken voor het goedbedoelde advies, bijvoorbeeld in de trant van ´lief dat je met mij meedenkt, als ik advies nodig heb zal ik dat zeker aan je vragen`.

 

bemoeien met scheiding

Wil je ook hulp bij jullie echtscheiding? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Bemiddeling bij scheiding of mediation?

Bemiddeling bij scheiding of mediation, is er verschil?

Bemiddeling is eigenlijk de Nederlandse term voor het in Amerika ontstane woord mediation. Bemiddeling bij scheiding komt steeds vaker voor. Mediation wil zeggen dat partijen met hulp van een gespreksleider, de mediator, in staat worden gesteld om vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen. Lees meer

Huwelijkse voorwaarden en dan is het duidelijk?

Huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

In het huidige huwelijksvermogensrecht trouwt men standaard in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen én schulden van de een en van de ander gezamenlijk worden bij een huwelijk. Ook alles wat er aan vermogen en schulden ontstaat tijdens het huwelijk dient bij een scheiding 50/50 te worden gedeeld. Wie andere afspraken wil maken over vermogen en schulden kan via de notaris huwelijksvoorwaarden opstellen. Huwelijkse voorwaarden zijn nu dus niet standaard en vaak vindt men het niet zo romantisch om bij trouwen ook al te bedenken wat de gevolgen zouden zijn bij een eventuele scheiding in de toekomst.

Lees meer

Doe het zelf scheiding

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een ‘doe het zelf scheiding´ module op hun site gezet voor stellen die menen dat zij zonder deskundige hulp tot passende en juridisch / fiscaal juiste afspraken kunnen komen. Nu ben ik benieuwd hoe vaak het lukt om echt helemaal zonder hulp zelf, je doe het zelf scheiding te regelen.  Uit de praktijk blijkt dat partijen die vooraf al afspraken met elkaar hebben gemaakt, en daar weer nieuwe afspraken op hebben gebaseerd waarna er ook al verschillende acties hebben plaatsgevonden, vaak van een koude kermis thuiskomen. Dit doordat de bank niet mee wil werken of er fiscaal zoveel nadelen aan kleven dat hij niet meer haalbaar is. Gevolg: het hele kaartenhuis aan afspraken stort in. De acties moeten worden teruggedraaid en partijen zijn een illusie armer. Jammer want goed advies vooraf en tijdens de scheiding had dit voorkomen.

Lees meer

Alimentatie indexering 2016

Jaarlijks wordt door de minister van Justitie het percentage vastgesteld waarmee de partneralimentatie en de kinderalimentatie verhoogd wordt. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of in onderling overleg door ex-partners.

Alimentatie indexering 2016

Het indexeringspercentage voor 2016 is vastgesteld op 1,3%. De indexering is berekend aan de hand van de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. De alimentatie wordt dus verhoogd met 1,3%. In principe vindt deze verhoging automatisch plaats zonder dat je hier nieuwe afspraken over hoeft te maken. De alimentatieplichtige moet deze verhoging dus uit zichzelf doorvoeren, maar wij begrijpen dat dit niet altijd het geval zal zijn.Lees meer

Als uw ex de alimentatie niet betaald?

Als uw ex de alimentatie niet betaald, terwijl u daar tijdens de scheiding wel afspraken over heeft gemaakt? Als u samen afspraken heeft gemaakt met behulp van een scheidings-mediator of als deze zijn opgelegd door de rechter, dan gaat u er vanuit dat de alimentatie ook daadwerkelijk betaald wordt door uw ex-partner.Lees meer

Je naasten in een vechtscheiding

Naar schatting mondt 20% van de scheidingen uit in een vechtscheiding. Kinderen zijn hier altijd de dupe van, maar ouders hebben dat vaak zelf niet in de gaten. Hieronder het verhaal van Julia, een verhaal hoe je kunt helpen als je naasten of vrienden zijn verwikkeld in een vechtscheiding.

Zoals Julia die tijdens haar scheiding verwikkeld raakte in een hevige strijd met haar ex. “Mijn zus Emma Lees meer

Pagina 1 van 512345