Page content

Scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed houdt in dat je volgens de wet nog getrouwd blijft. Alle rechten en plichten vanuit het huwelijk blijven dus ook bestaan. Men kiest soms voor een scheiding van tafel en bed als samenwonen niet meer gaat, maar een echtscheiding wil men niet vanwege bijvoorbeeld het geloof of een andere overtuiging. Financien kunnen ook een reden zijn om te scheiden van tafel en bed.

Wil je na een scheiding van tafel en bed helemaal uit elkaar, dan kun je de rechter verzoeken om ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Na de ontbinding van het huwelijk is het huwelijk definitief geëindigd en kunnen jij en je partner opnieuw met iemand anders trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Scheiding van tafel en bed stamt nog uit vergane tijden waarin getrouwde stellen om redenen van geloofsovertuiging niet wilden scheiden, maar ook niet langer in één huis wilden wonen. Tegenwoordig is een scheiding van tafel en bed een zeldzaamheid, maar het huwelijk brengt dan ook geen verplichting tot samenwoning meer met zich mee.

Geen scheiding, maar ook niet samenwonen

Scheiding van tafel en bed op grond van bijvoorbeeld geloofsovertuiging mag dan niet vaak meer voorkomen, sommige mensen hebben andere redenen om (nog) niet te scheiden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de financiële situatie of redenen die te maken hebben met de gezondheid van één of beide partijen. Ook zijn er mensen die het hun huwelijk even in de wachtstand willen zetten om het over een aantal jaar misschien weer te proberen.

Scheiding van tafel en bed lijkt op een gewone scheiding

Hoewel echtelieden niet verplicht zijn om samen te wonen, is het doorgaans verstandig om wel goede afspraken te maken in het geval van een scheiding van tafel en bed. Die afspraken lijken zelfs erg veel op de afspraken die gemaakt worden bij een “normale” scheiding. Denk bijvoorbeeld aan de volgende punten:

·      Ouderschapsplan (alleen bij minderjarige kinderen)

·      Partneralimentatie

·      Kinderalimentatie

·      Boedelverdeling

·      Pensioenverevening

·      Splitsen van verzekeringen

Alle bovengenoemde punten worden behandeld alsof er sprake is van een “gewone” scheiding.

Verder is het raadzaam om de huwelijksgemeenschap om te laten zetten in huwelijkse voorwaarden. Op die manier wordt de aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld het financiële handelen van de partner opgeheven.

Al deze zaken kunnen net als bij een “gewone” echtscheiding worden vastgelegd in een convenant. Dit convenant kan bovendien ook worden overgenomen in een beschikking door de rechter.

Juridische status scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk niet ontbonden, maar worden de rechten en plichten die bij een “gewoon” huwelijk gelden, aanzienlijk ingeperkt. Verder is geen wettelijke tijdslimiet verbonden aan een scheiding van tafel en bed, maar er mag niet hertrouwd worden zolang het huwelijk niet is ontbonden.

Via een advocaat kan je net als bij een “gewone” scheiding een gemeenschappelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Met de beschikking van de rechter in de hand dient deze scheiding bovendien ook te worden ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.

Binnen een termijn van drie jaar na de beschikking van de rechter is het mogelijk om de scheiding van tafel en bed eenzijdig om te laten zetten in een formele scheiding. Mocht er daarentegen worden besloten tot een verzoening, dan kan de rechter op verzoek besluiten om het huwelijk weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Dan is het net alsof de scheiding van tafel en bed nooit heeft plaatsgehad.

 

 

Comment Section

1 reactie op “Scheiding van tafel en bed


Plaats een reactie


*