Page content

Scheiden 50plus

Scheiden en 50plus, als u gaat scheiden met het pensioen in zicht, dan is de afspraak over de verdeling van de pensioenen van groot belang. Uw pensioen is immers uw inkomen! De afspraken over de verdeling van het pensioen moeten goed aansluiten bij uw situatie, zowel voor als na de pensioendatum. De AOW-leeftijd is voor veel mensen namelijk niet meer gelijk aan de geplande pensioendatum. Ook is de combinatie tussen een partneralimentatieverplichting en pensioenverevening vaak aan de orde. In de praktijk blijkt dit vaak niet goed te lopen omdat er geen rekening gehouden is met de juiste pensioendatum. Wij zetten alle regelingen en consequenties voor u op een rij, zodat u samen de juiste afspraken kunt maken.

Bij een scheiding moet het pensioen verdeeld worden conform de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Uitzonderingen hierop zijn echter wel mogelijk, wanneer u anders overeenkomt.

Daarbij heeft u de volgende mogelijkheden:

Verevening; u krijgt over- en weer recht op betaling van de helft van de pensioenuitkering die is opgebouwd tijdens het huwelijk. De uitkering gaat pas in op de pensioendatum. U hoeft dit zelf niet te regelen, de pensioenfondsen betalen dit uit nadat het pensioen is ingegaan.
Conversie; u krijgt een zelfstandig recht op het de helft van het pensioen van uw ex partner. Dat pensioen gaat dan in op uw pensioendatum.
Pensioen afkopen: het pensioenfonds berekent de netto waarde van het pensioen en u rekent dat nu met elkaar af. Dit kan soms handig zijn als er veel overwaarde betaald moet worden.
Afzien van verevening in het kader van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: het staat u vrij, als u het er echt over eens bent, om af te zien van verdeling van het pensioen. Weet wel wat u doet omdat het pensioen uw inkomen na 65 jaar betekent en u mogelijk niet meer in staat zult zijn om daar zelf voor te gaan zorgen.
Vaak bouwt u ook nabestaandenpensioen op. Uw ex-partner kan daar aanspraak op maken na uw overlijden mits dat goed is opgenomen in het convenant. Ook kunt u afzien van elkaars nabestaandenpensioen; onder bepaalde omstandigheden kan dit worden opgenomen in het ouderdomspensioen waardoor dit pensioen hoger wordt.

Wat in uw situatie de beste afspraak is, bespreken wij graag met u.

 

Comment Section

1 reactie op “Scheiden 50plus


Door Yvonne op 24 januari 2018

Je zou denken dat je op deze leeftijd alles al hebt overwonnen en bij elkaar blijft, maar blijkbaar is dat niet altijd zo. Gelukkig zullen de kinderen dit beter kunnen bevatten en niet zoals bij onze zoon hier op de basisschool in Amsterdam Zuid somber worden. Dat wens ik niemand toe.

Plaats een reactie


*