Page content

Samenwonen en kinderen

Samenwonen en kinderen….. Als u samenwoont en u gaat uit elkaar is het van groot belang dat u samen afspraken maakt over hoe u samen goede ouders blijft. Dit kunt u vastleggen in het ouderschapsplan.

Ouderschapsplan.

Ook voor ongehuwde partners met de kinderen geldt in principe de eis om een ouderschapsplan op te stellen als ze uit elkaar gaan. Daarmee is in de wet vastgelegd om ouders te dwingen om met elkaar afspraken te maken over hoe zij na hun scheiding de zorg en opvoeding van de kinderen, en de kosten daarvan, zullen gaan verdelen. Dat ouderschapsplan geldt voor de periode dat de kinderen minderjarig zijn.

Vorm en inhoud van een ouderschapsplan.

Het is niet wettelijk vastgelegd hoe het ouderschapsplan er uit moet zien, behalve dat het op papier moet worden vastgelegd. Mondelinge afspraken worden immers vaak vergeten.

De inhoud van het ouderschapsplan moet tenminste voldoen aan de volgende eisen:
1. hoe worden de zorg- en opvoedingstaken verdeeld ?
2. hoe wordt er tussen de ex-partners de onderlinge informatie geregeld ?
3. hoe worden de kosten van verzorging en opvoeding verdeeld ?
4. bij wie verblijven de kinderen ?

 

Kinderalimentatie.

In de wet is geregeld dat ouders verplicht zijn om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien.
Die verplichting bestaat voor alle ouders. In een ongehuwde samenwoonsituatie is de moeder van het kind ook altijd de “juridische” ouder. De vader moet het kind eerst erkennen om ook de juridische vader te zijn. Ook als de man het kind niet heeft erkend maar wel de verwekker van het kind, is hij onderhoudsplichtig, tenzij het kind een andere juridische vader heeft.

De verplichting om te voorzien in de kosten van verzorging en levensonderhoud van een kind loopt na meerderjarigheid (18 jaar) door tot 21 jaar. Een samenlevingscontract kan geen afbreuk doen aan de wettelijke verplichting, al is het wel zo dat daarin nadere afspraken kunnen worden gemaakt over alimentatie voor de kinderen, als partners scheiden.

Comment Section

0 reacties op “Samenwonen en kinderen

Plaats een reactie


*