Page content

Pensioen

Het pensioen wordt bij een scheiding verdeeld. Ieder heeft recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Uitzonderingen hierop zijn echter wel mogelijk, wanneer u anders overeenkomt.

Mogelijkheden verdeling van het pensioen bij echtscheiding:

  1. Verevening; u krijgt over- en weer recht op betaling van de helft van de pensioenuitkering die is opgebouwd tijdens het huwelijk. De uitkering gaat pas in op de pensioendatum. U hoeft dit zelf niet te regelen, de pensioenfondsen betalen dit uit nadat het pensioen is ingegaan.
  2. Conversie; u krijgt een zelfstandig recht op het de helft van het pensioen van uw ex partner. Dat pensioen gaat dan in op uw pensioendatum.
  3. Pensioen afkopen; het pensioenfonds berekent de netto waarde van het pensioen en u rekent dat nu met elkaar af. Dit kan soms handig zijn als er veel overwaarde betaald moet worden.
  4. Afzien van verevening in het kader van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: het staat u vrij, als u het er echt over eens bent, om af te zien van verdeling van het pensioen. Weet wel wat u doet omdat het pensioen uw inkomen na 65 jaar betekent en u mogelijk niet meer in staat zult zijn om daar zelf voor te gaan zorgen.

Nabestaanden pensioen

Vaak bouwt u ook nabestaandenpensioen op. Uw ex-partner kan daar aanspraak op maken na uw overlijden mits dat goed is opgenomen in het convenant. Ook kunt u afzien van elkaars nabestaandenpensioen; onder bepaalde omstandigheden kan dit worden opgenomen in het ouderdomspensioen waardoor dit pensioen hoger wordt.

Wat in uw situatie de beste afspraak is, bespreken wij graag met u.

Formulier pensioenverdeling.