Page content

Partneralimentatie en bijstand

Wanneer u binnen 12 jaar na de scheidingsdatum een bijstand aanvraagt, zal de Sociale Dienst proberen om zo veel mogelijk van de bijstandsuitkering te verhalen op de laatste ex-partner waarmee u was gehuwd of een geregistreerd partnerschap had (geldt dus niet voor overige samenlevingsverbanden). Het deel dat de ex-partner aan partneralimentatie betaalt, wordt volledig gekort op de uitkering. De Sociale Dienst zal uw ex ook benaderen in het geval uw ex partner geen alimentatie meer betaalt en u daardoor in de situatie komt dat u een bijstandsuitkering aan moet vragen.

Ook al hebben partners in het convenant afgesproken dat ze elkaar over en weer geen partneralimentatie hoeven te betalen (wordt in de vakliteratuur “nihilbeding” genoemd), dan nog wordt er verhaald bij de ex-partner. De verhaalswetgeving staat namelijk boven de afspraken die jij en je partner gemaakt hebben. Als je een bijstandsuitkering aan wil vragen moet je bewijs hebben dat je ex-partner geen partner- of kinderalimentatie kan betalen.

Het is daarom belangrijk om een alimentatieverplichting vast te leggen in een zogenaamde beschikking, een uitspraak van de rechter. Dit maakt het voor de Sociale Dienst eenvoudiger de alimentatie te verhalen bij uw ex-partner. Wanneer er niets over alimentatie is vastgelegd, dan zal de Sociale Dienst eerst een procedure bij de rechter moeten starten. Als de Sociale Dienst geen procedure wil starten, loopt u het risico gekort te worden op uw uitkering.

Alimentatie wordt 100% gekort op de bijstandsuitkering.