Page content

Partneralimentatie, wat zijn de plannen?

Partneralimentatie, wat zijn de plannen?

Partneralimentatie verkort of zelfs helemaal niet meer.

Wie gaat scheiden, hoeft straks veel korter partneralimentatie aan zijn ex te betalen. In sommige gevallen hoeft er zelfs helemaal geen partneralimentatie meer betaald te worden.

VVD, PvdA en D66, de partijen met een Kamermeerderheid, hebben een wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd.

Partneralimentatie, wat zijn de plannen:

1. Wat is de reden dat de regeling rond partneralimentatie wordt aangepast?

De huidige regeling is niet meer van deze tijd: het is al lang niet meer zo dat de vrouw stopt met werken als er kinderen komen. Daarnaast zijn vrouwen steeds vaker hoger opgeleid, duren huwelijken korter dan vroeger en wordt de zorg voor kinderen meer en meer gedeeld tussen mannen en vrouwen.

2. Wat is de belangrijkste wijziging?

Voortaan hoeft alleen nog alimentatie te worden betaald als een van de partners tijdens het huwelijk aantoonbaar inkomensverlies heeft geleden, bijvoorbeeld als hij of zij is gestopt met werken om meer bij de kinderen te kunnen zijn. Is dat het geval, dan wordt de periode van betalen korter:

  • Wie minder dan 3 jaar is getrouwd, hoeft niets te betalen
  • Wie tussen de 3 en 15 jaar is getrouwd, betaalt voor een periode van de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar (nu is dat nog 12 jaar)
  • Wie langer dan 15 jaar is getrouwd, moet maximaal 10 jaar betalen

Let op! Er is één belangrijke uitzondering, en die geldt voor scheidingen waarbij kinderen jonger dan 12 jaar in het spel zijn. De verplichting om partneralimentatie te betalen kan blijven bestaan als de zorg voor kinderen niet evenwichtig is verdeeld.

3. Voor wie geldt het?

Het wetsvoorstel partneralimentatie geldt voor alle stellen die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. In principe geldt het niet voor stellen met een samenlevingscontract. Tenzij er in het samenlevingscontract een onderhoudsplicht is opgenomen.

4. Geldt de wijziging ook voor bestaande gevallen?

Nee, de nieuwe alimentatiewet geldt alleen voor nieuwe scheidingen. Dus mensen die nu een hoge alimentatie betalen gaan straks niet opeens minder betalen. Ook wordt de duur van lopende partneralimentaties niet verkort.

5. Wordt de kinderalimentatie ook aangepast?

Nee, begin dit jaar is de wet kinderalimentatie al gewijzigd. Gevolg hiervan is dat de oudertoeslag voor alleenstaanden, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie is komen te vervallen. Daar staat wel tegenover dat het kindgebonden budget is verhoogd.

6. Maakt het uit wie het initiatief neemt voor de scheiding?

Nee, het maakt niet uit wie het besluit tot scheiding heeft genomen of wie de “schuldige” is.

7. Wanneer wordt de regeling ingevoerd?

De partijen (VVD, PvdA en D66) die het voorstel hebben ingediend, hopen dat de wet over een jaar is ingevoerd.

Wilt u weten hoeveel partneralimentatie u zou moeten betalen bij uw echtscheiding, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

 

Elise Janssen
Mediator Echtscheiding Nijmegen. Scheidingshulp. Wilt u hulp bij het regelen van uw scheiding, voor u en uw kinderen? Woont u in de regio Nijmegen, Wijchen, Druten, Bemmel, Malden, Beuningen, Groesbeek, Arnhem e.o.? Neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek. MfN register familie mediator. Tevens rechtbank mediator dus toevoeging (subsidie) is mogelijk. Mocht u verzekerd zijn bij de DAS rechtsbijstand dan zijn er diverse mogelijkheden voor scheidingshulp.