Page content

Huwelijkse voorwaarden en dan is het duidelijk?

Huwelijkse voorwaarden en dan is het duidelijk?

Huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

In het huidige huwelijksvermogensrecht trouwt men standaard in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen én schulden van de een en van de ander gezamenlijk worden bij een huwelijk. Ook alles wat er aan vermogen en schulden ontstaat tijdens het huwelijk dient bij een scheiding 50/50 te worden gedeeld. Wie andere afspraken wil maken over vermogen en schulden kan via de notaris huwelijksvoorwaarden opstellen. Huwelijkse voorwaarden zijn nu dus niet standaard en vaak vindt men het niet zo romantisch om bij trouwen ook al te bedenken wat de gevolgen zouden zijn bij een eventuele scheiding in de toekomst.

Regelmatig zie ik in mijn scheidingspraktijk echtelieden zich rot schrikken, wanneer ze te horen krijgen dat alles gedeeld moet worden bij een echtscheiding.  Bijvoorbeeld omdat voorhuwelijkse schulden zoals een studieschuld gedeeld moest worden. Maar ook de spaarpolis die al jaren voor het huwelijks afgesloten is moet 50/50 gedeeld worden. Gehuwden onder huwelijksvoorwaarden lijken meer zekerheden te hebben, maar de praktijk leert dat weinig echtelieden de strekking van hun huwelijksvoorwaarden kent. Of zich nog kan herinneren waarom ze destijds bepaalde afspraken hebben gemaakt. Een veel voorkomend artikel is het jaarlijks verrekenbeding waardoor het ‘overgespaarde inkomen’ bij helften gedeeld moet worden. Er zijn maar weinig stellen die dat ook werkelijk doen waardoor bij echtscheiding er vaak alsnog meer gedeeld moet worden dan partijen denken.

Op dit moment trouwt ruim 75% in gemeenschap van goederen. Dit terwijl het opstellen van huwelijksvoorwaarden in 1 of 2 gesprekken met de notaris geregeld kan worden. Een overgrote meerderheid van aanstaande echtparen lijkt er dus vrede mee te hebben dat zij na het huwelijk alles delen. Als het wetvoorstel wordt aangenomen brengt dat een grote verandering ten opzichte van de huidige wet, omdat dan juist de gang naar de notaris ondernomen moet worden om in gemeenschap van goederen te trouwen. Het tegenovergestelde dus van de huidige situatie.

In het wetsvoorstel van PVDA, D66 en VVD wordt een beperkte gemeenschap van goederen voorgesteld. Alles wat partijen vóór het huwelijk bezitten blijft privé eigendom, alles wat tijdens het huwelijk ontstaat aan vermogen wordt gedeeld. Als partijen dat anders willen kunnen zij via de notaris andere afspraken maken.

Dit zal weer nieuwe problemen met zich meebrengen. Partijen zullen hun administratie goed bij moeten houden van hun voorhuwelijksvermogen. De auto die je voor het huwelijk had, kan bijvoorbeeld vervangen worden voor een andere auto, maar dat moet je wel vastleggen. Daarnaast zullen voorhuwelijkse schulden waarover tijdens het huwelijk rente en aflossing is betaald uit gezamenlijk inkomen aan het einde van het huwelijk toch weer, inclusief de rente die erover is betaald, aan een partij toekomen. Investeringen met privé vermogen in een gezamenlijke woning levert aan het einde van het huwelijk voor een der partijen behalve een schuld aan de bank ook een schuld aan de toekomstige ex op.

Kortom met standaard huwelijkse voorwaarden wordt het niet per definitie duidelijker bij een echtscheiding, maar het nodigt wel uit tot nadenken voordat je in het huwelijksbootje stapt. En dat hoeft niet ten koste te gaan van de romantiek.

Wilt u meer informatie over scheiden en huwelijkse voorwaarden of een vrijblijvend adviesgesprek? Neemt u dan contact op met MfN Mediator Elise Janssen voor Nijmegen en omstreken of met mijn collega MfN Mediator Els Mintjes als u in de omgeving van Rotterdam woont.

 

Elise Janssen
Mediator Echtscheiding Nijmegen. Scheidingshulp. Wilt u hulp bij het regelen van uw scheiding, voor u en uw kinderen? Woont u in de regio Nijmegen, Wijchen, Druten, Bemmel, Malden, Beuningen, Groesbeek, Arnhem e.o.? Neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek. MfN register familie mediator. Tevens rechtbank mediator dus toevoeging (subsidie) is mogelijk. Mocht u verzekerd zijn bij de DAS rechtsbijstand dan zijn er diverse mogelijkheden voor scheidingshulp.