Page content

Scheidingsregeling

Scheidingsregeling en de belastingen.

U verlaat de woning
Verlaat u de eigen woning? Dan hebt u vaak u nog 2 jaar recht op (hypotheek)renteaftrek voor de woning waar u niet langer woont. Ook kan het zijn dat u de betaalde rente en het bedrag van het eigenwoningforfait kunt opgeven als partneralimentatie.

Koopt u direct na het verlaten van de woning een andere eigen woning? Dan kunt u gedurende maximaal 2 jaar voor beide woningen de rente aftrekken. Dit heet de scheidingsregeling.

De mate waarin u (hypotheek)rente kunt aftrekken en eigenwoningforfait moet bijtellen, is afhankelijk van de manier waarop het eigendom en de schuld verdeeld is tussen u en uw (ex-)echtgenoot of (ex-) partner.

(Hypotheek)rente

Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen als betaalde rente over de eigenwoningschuld, is afhankelijk van uw aandeel in de schuld. Is uw aandeel in de schuld 60%, dan kunt u 60% van de betaalde rente over de eigenwoningschuld aftrekken als kosten van de eigen woning.

Eigenwoningforfait

Het bedrag dat u moet opgeven als eigenwoningforfait, is afhankelijk van uw deel van het eigendom van de eigen woning. Als u voor 50% eigenaar van de woning bent, dan moet u 50% van het eigenwoningforfait bijtellen als inkomsten uit de eigen woning. Bent u 100% eigenaar, dan telt u 100% van het eigenwoningforfait bij.

Partneralimentatie

Neemt u meer rente voor uw rekening dan waartoe u op grond van uw aandeel in de schuld verplicht zou zijn, dan kan het meerdere partneralimentatie zijn. U kunt het deel van de betaalde rente over de hypotheek of lening dat u voor uw (ex-)echtgenoot of ex-partner betaalt, in dat geval volledig als partneralimentatie in aftrek brengen.

Voorbeeld

U en uw (ex-)echtgenoot zijn uit elkaar. U hebt de eigen woning verlaten en uw (ex-)echtgenoot woont in de woning. De woning is voor 30% uw eigendom, en voor 70% eigendom van uw (ex-)echtgenoot. Van de hypotheek is 20% niet gebruikt voor de eigen woning. De rente over de eigenwoningschuld is € 8.000. De rente over het resterende deel van de hypotheek, wat valt in box 3, is € 2.000. U betaalt alle rente: € 10.000. Het eigenwoningforfait van de woning is € 2.500.

Wat vult u in bij de aangifte?
Bij eigen woning:

uw deel van het eigenwoningforfait: € 750 (30% van € 2.500)
de door u betaalde rente over uw deel van de eigenwoningschuld: € 2.400 (30% van € 8.000)
Bij betaalde partneralimentatie:

uw deel van het eigenwoningforfait: € 750 (30% van € 2.500)
de door u betaalde rente over het deel van de eigenwoningschuld van uw (ex-)echtgenoot: € 7.000 (70% van € 10.000)
Dit is het bedrag van de rente over de eigen woningschuldplus het bedrag van de rente van dat deel van de lening dat in box 3 valt.
Wat vult uw (ex-)echtgenoot of uw (ex-)partner in bij de aangifte?

Bij eigen woning:

het eigen deel van het eigenwoningforfait: € 1.750 (70% van € 2.500)
de rente over zijn deel van de eigenwoningschuld: € 5.600 (70% van € 8.000)
Bij ontvangen partneralimentatie:

de door u voor hem betaalde rente: € 7.000 (70% van € 10.000)
Dit is het bedrag van de rente over de eigen woningschuld plus het bedrag van de rente van dat deel van de lening dat in box 3 valt.
uw deel van het eigenwoningforfait: € 750 (30% van € 2.500)